บริการของเรา

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมมองสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

บริการด้านระบบยูวี

 • บริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบยูวี
 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับระบบยูวี
 • บริการวัดการปล่อยแสงยูวีสำหรับระบบยูวีบนเครื่องพิมพ์
 • บริการติดตั้งระบบยูวีสำหรับทดลองใช้งานก่อนสั่งซื้อ
 • บริการทดสอบการแห้งตัวของสี ด้วยเครื่อง Mini Lab UV และ Mini Lab LED
  สำหรับห้องผสมสี

บริการด้านหมึกและ วานิช

 • บริการทดสอบชนิดต่างๆ อาทิ ค่าความทนแสง, ค่า COF, ค่าการยึดเกาะ
 • บริการผสมสีพิเศษ
 • บริการให้คำปรึกษาสำหรับการใช้หมึก และวานิช สำหรับงานพิมพ์แบบ Narrow Web

บริการตรวจสอบเครื่องมือสำหรับระบบงานพิมพ์

 • บริการวัดขนาดของลูกกลิ้งแม่เหล็ก
 • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ปั๊มฟอยล์ และปั๊มนูน
 • บริการวัดเซลล์ลูกกลิ้งอนิลอค